Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
Dzisiaj jest: 26 Maja 2019
Imieniny obchodzą: Filip, Paulina, Marianna
  • Telefon do urzędu.  18 354 13 00
  • Przejdź do kontaktu.
  • Mapa witryny.
  • Biuletyn Informacji Publicznej


OŚWIADCZENIE – ZEZNANIE dotyczące sytuacji materialnej Podatnika/Płatnika ubiegającego się o umorzenie


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów


 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (od 2018 r.)

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO (obow. od 2016 r.)

DN – 1  DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (obow. od 2016 r.)

DR – 1  DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (obow. od 2016 r.)

DL-1    DEKLARACJA  NA  PODATEK  LEŚNY (obow. od 2016 r.)
 


Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1


 
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnejWniosek o wydanie dowodu osobistego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałegoOświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży

GOPS

  1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
  2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
  3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
  4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

 


Wyszukiwarka

Pogoda

 Nasi Partnerzy

Urząd Gminy Moszczenica
Samorządowa 4
38-321 Moszczenica

woj. małopolskie

  tel.: 18 354 13 00
fax.: 18 354 10 85
     
  e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu
http://www.gminamoszczenica.eu
  Godziny Urzędowania:

poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Copyright © 2017 Gmina Moszczenica. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kreacja: Agencja DM