Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
Dzisiaj jest: 17 Lutego 2019
Imieniny obchodzą: Zbigniew, Julian, Łukasz
  • Telefon do urzędu.  18 354 13 00
  • Przejdź do kontaktu.
  • Mapa witryny.
  • Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Moszczenica przygotowuje się do utylizacji azbestu (eternitu) będącego na prywatnych posesjach mieszkańców. Dlatego zainteresowanych prosimy o wypełnienie i złożenie przygotowanych Deklaracji Mieszkańca do końca lutego br. w Urzędzie Gminy Moszczenica. Utylizacja dotyczy eternitu z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz już składowanego na działce.

         Jeżeli będzie zainteresowanie mieszkańców tym zadaniem, to planujemy z innymi gminami wnioskować o dofinansowanie działań przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Moszczenica, pok. Nr 13, tel. 183541300 wew. 23.

 (-) mgr Jerzy Wałęga
Wójt Gminy Moszczenica

Moszczenica, 13.02.2019 r.

Deklaracja uczestnictwa

Cyfryzacja i nowe technologie dostępne dzięki rozbudowie sieci światłowodowych zmieniają świat i pozwalają mieszkańcom korzystać z ultraszybkiego i stabilnego Internetu.

Szybki Internet jest przepustką do nieograniczonych możliwości dostępu do informacji, rozrywki, narzędzi komunikacji oraz różnego rodzaju aplikacji, które zmieniają sposób funkcjonowania we współczesnym świecie.

Biorąc pod uwagę lokalne potrzeby, Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie m.in. gminy Moszczenica w ramach projektu „Nowosądecki Orange Światłowód”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Ważnym elementem inwestycji jest doprowadzenie sieci do jednostek oświatowych. Jest to związane z wdrażaniem programu rządowego, który zakłada uruchomienie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) zapewniającej szkołom bezpłatny, szybki i bezpieczny dostęp do Internetu a co za tym idzie możliwość realizowania programów edukacyjnych on-line, dostęp do nieograniczonych zasobów wiedzy i wykorzystanie ich w procesie nauczania.

Na obszarze gminy Moszczenica projekt obejmie swym zasięgiem 744 gospodarstwa domowe w miejscowościach: MOSZCZENICA, STASZKÓWKA oraz 4 szkoły w miejscowościach: MOSZCZENICA, STASZKÓWKA. Informacje o punktach adresowych, które są rozważane w procesie projektowania sieci, można pobrać ze strony https://www.orange.pl/view/popc

Zgodnie z obowiązującymi zasadami w ramach projektów POPC inwestycja realizowana jest do granicy działek gospodarstw domowych z listy adresów kwalifikujących się do dofinansowania (tak zwanych „białych plam” na mapie dostępu do Internetu), wskazanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Doprowadzenie sieci do gospodarstw domowych będzie sukcesywnie realizowane do końca września 2020 r.


Tytuł projektu: Nowosądecki Orange Światłowód

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa


Cele szczegółowe projektu to:

1) budowa infrastruktury służącej świadczeniu nowoczesnych usług szerokopasmowych,
2) umożliwienie rozwoju lokalnych sieci dostępowych przez zapewnienie hurtowego dostępu do infrastruktury dla lokalnych operatorów.

Cele jakościowe stawiane przed projektem to:

1) wspieranie rozwoju lokalnego dla szkół i gospodarstw domowych,
2) wyrównywanie poziomu życia mieszkańców wykluczonych cyfrowo,
3) rozwój lokalnego rynku pracy (telepracy i usług świadczonych w sieci),
4) budowa Społeczeństwa Informacyjnego w powiecie objętym projektem.Prezentacja Fundacji DomEnergia (pdf)

Na placu targowym w Moszczenicy dochodzi do niebezpiecznych zachowań niektórych kierowców w porze nocnej, grożących życiu, zdrowiu ludzkiemu oraz mieniu wspólnemu. Na tym terenie są oznaczenia o monitoringu.
Prosimy o kategoryczne zaprzestanie takich praktyk, aby nie doszło do tragedii oraz działań odpowiednich służb.


Jerzy Wałęga
Wójt Gminy Moszczenica

Moszczenica, 2019-02-07


W załączniku harmonogram.


Wyszukiwarka

Pogoda

 

Nasi Partnerzy

Urząd Gminy Moszczenica
Samorządowa 4
38-321 Moszczenica

woj. małopolskie

  tel.: 18 354 13 00
fax.: 18 354 10 85
     
  e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu
http://www.gminamoszczenica.eu
  Godziny Urzędowania:

poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Copyright © 2017 Gmina Moszczenica. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kreacja: Agencja DM